Duck Butter ดั๊กบัทเตอร์ ความรักนอกกรอบ(2018)

เพราะไม่ชอบความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ หญิงสาวสองคนตัดสินใจทำการทดลองอันลึกซึ้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่เมื่อเวลาค่อยๆ หมดลง ความรักที่มีกลับเท่าทวีปัญหาเพิ่มมากขึ้น

Author: