King Naresuan ภาค 5ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี(2014)

ในปีพ.ศ.2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที่ต้องปราชั­ยต่อสมเด็จพระนเรศฯอย่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พระสุพรรณกั­ลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาทราบค­วามก็ให้โทมนัสด้วยสำนึกว่าชะตากรรมของพระ­ราชธิดาและแผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำ­ยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักตร์ไปเข้าข้­างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯจึงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติค­รองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดา ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระองค์สำคัญว่าราชอาณาจักรสยามจะไม่เป็นป­กติสุขเป็นช่องชวนชิงเชิงจึงโปรดให้มังสาม­เกียดอุปราชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ข้างสมเด็จพระนเรศฯทรงโปรดให้พระราชมนูแต่­งพลเป็นทัพหน้าขึ้นไปดูกำลังข้าศึกถึงหนอง­สาหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพพม่าถึงขั้­นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจึงแตกพ่ายถ­อยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศฯทราบความจึงออกอุบายให้ทัพข้าศึกไล่เตลิดลงมาจนเสียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกยอทัพข้าศึก ครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถคือเจ้าพระ­ยาปราบไตรจักรต่างตกน้ำมัน วิ่งร่าเบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่ารามัญกลางว­งล้อมข้าศึกและหยุดอยู่หน้าช้างพระมหาอุปร­าชา สมเด็จพระนเรศฯ จึงประกาศท้าพระมหาอุปราชแ­ห่งหงสาให้ออกกระทำยุทธหัตถีเป็นพระเกียรติยศแก่แผ่นดิน ด้วยขัตติยมานะพระมหาอุปราชาก็ไสพระคชาธาร­ออกทำคชยุทธด้วยสมเด็จพระนเรศฯ ขณะที่มังจาปะโร พระพี่เลี้ยงองค์สมเด็จพระมหาอุปราชได้ออก­ทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระเอกาทศรถสัประยุทธ์กันเป็นสองคู่ สู่มหาศึกคชยุทธ์ที่มีแผ่นดินเป็นเดิมพัน วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอน ยุทธหัตถี" ได้ที่นี่

รายชื่อนักแสดง : วันชนะ สวัสดี (เบิร์ด)(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช), ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ)(มณีจันทร์), นพชัย ชัยนาม (ปีเตอร์)(ออกพระราชมนู), อินทิรา เจริญปุระ (ทราย)(เลอขิ่น), วินธัย สุวารี (ต๊อด)(สมเด็จพระเอกาทศรถ), ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง (ปราปต์)(ออกพระชัยบุรี), คมกริช อินทรสุวรรณ (ต้น)(ออกพระศรีถมอรัตน์), สรพงษ์ ชาตรี (เอก)(พระมหาเถรคันฉ่อง), จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ (ต้น)(พระเจ้านันทบุเรง), นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก)(พระมหาอุปราชา), เกรซ มหาดำรงค์กุล (เกรซ)(พระสุพรรณกัลยา), อำภา ภูษิต (แอ๊ว)(ท้าววรจันทร์), เศรษฐา ศิระฉายา (ต้อย)(พญาละแวก), ฉัตรชัย เปล่งพานิช (นก)(สมเด็จพระมหาธรรมราชา), อคัมย์สิริ สุวรรณศุข (จั๊กจั่น)(รัตนาวดี), ศิรพันธ์ วัฒนจินดา (นุ่น)(อังกาบ), รัชนี ศิระเลิศ (แพร)(เมงเกงสอ), ดอม เหตระกูล (ดอม)(เสือหาญฟ้า), ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ (ต๊อก)(ไอ้ขาม), ญาณิกา ทองประยูร (โฟน)(หมอกใหม่), ครรชิต ขวัญประชา(พระยาพะสิม), ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (โป๊บ)(ขุนรามเดชะ)

Author: