MARCO POLO: ONE HUNDRED EYES มาร์โค โปโล: นักสู้ร้อยเนตร(2015)

หนังเรื่อง มาร์โค โปโล: นักสู้ร้อยเนตร หนังสั้นนี่เป็นเรื่องราวต้นฉบับความยาว 30 นาทีนี้ พระนักสู้หัวดื้อมาถึงราชสำนักของกุบไลข่านในโซ่ล่าม แล้วก็เร็วนี้ๆก็ได้รับนามสมมุติอันน่าสลดใจ MARCO POLO: ONE HUNDRED EYES

Author: