Monstrum พันธุ์อสูรกลาย(2018)

Monstrum พันธุ์อสูรกลาย - "อสูรร้ายในตานานได้ทาให้ผู้คนบนเขาอินวังซานต้องหวาดผวา" ในช่วงแห่งราชวงศ์โชซอน โรคระบาดได้แพร่กระจายเข้าสู่ผู้คน เกิดภาวะแร้นแค้นทั่วทั้งเมือง และผู้คนตื่นตระหนกเมื่อมีข่าวลือถึงอสูรร้ายแห่งบรรพกาลออกมาไล่ฆ่ามนุษย์บนภูเขาอินวังซาน ชาวเมืองเริ่มต่อต้านองค์จักรพรรดิ เพราะคิดว่าพระองค์จะไม่สามารถปกป้องพวกตนได้ พระองค์จึงมอบหมายให้ ยุนกยอม (คิมมยองมิน ) อดีตองครักษ์ประจาราชวงศ์ ออกไปสืบหาความจริงและล่าอสูรร้ายตัวนั้นก่อนที่การต่อต้านจะรุนแรงเกินควบคุม แต่หารู้ไม่ว่าอสูรร้ายตัวนั้นอาจเป็นภัยอันตรายที่สามารถทาลายเมืองให้ย่อยยับ

รายชื่อนักแสดง : Kim Myung Min (คิมมยองมิน)(ยุนกยอม), Kim In Kwon (คิมอินควอน)(ซองฮัน), Choi Woo Shik (ชเววูชิก)(ฮอ), Park Hee Soon (พัคฮีซุน)(พระเจ้าจองจง), Park Sung Woong (พัคซองอุง)(จินยอง), Lee Kyoung Young (อีคยองยอง)(ชิมอุน), Hyeri (ฮเยริ)(มยอง), Joo Ye Rim (จูเยริม)(มยอง(วัยเด็ก))