Monstrum พันธุ์อสูรกลาย(2018)

Monstrum พันธุ์อสูรกลาย - "อสูรร้ายในตานานได้ทาให้ผู้คนบนเขาอินวังซานต้องหวาดผวา" ในช่วงแห่งราชวงศ์โชซอน โรคระบาดได้แพร่กระจายเข้าสู่ผู้คน เกิดภาวะแร้นแค้นทั่วทั้งเมือง และผู้คนตื่นตระหนกเมื่อมีข่าวลือถึงอสูรร้ายแห่งบรรพกาลออกมาไล่ฆ่ามนุษย์บนภูเขาอินวังซาน ชาวเมืองเริ่มต่อต้านองค์จักรพรรดิ เพราะคิดว่าพระองค์จะไม่สามารถปกป้องพวกตนได้ พระองค์จึงมอบหมายให้ ยุนกยอม (คิมมยองมิน ) อดีตองครักษ์ประจาราชวงศ์ ออกไปสืบหาความจริงและล่าอสูรร้ายตัวนั้นก่อนที่การต่อต้านจะรุนแรงเกินควบคุม แต่หารู้ไม่ว่าอสูรร้ายตัวนั้นอาจเป็นภัยอันตรายที่สามารถทาลายเมืองให้ย่อยยับ

รายชื่อนักแสดง : Kim Myung Min (คิมมยองมิน)(ยุนกยอม), Kim In Kwon (คิมอินควอน)(ซองฮัน), Choi Woo Shik (ชเววูชิก)(ฮอ), Park Hee Soon (พัคฮีซุน)(พระเจ้าจองจง), Park Sung Woong (พัคซองอุง)(จินยอง), Lee Kyoung Young (อีคยองยอง)(ชิมอุน), Hyeri (ฮเยริ)(มยอง), Joo Ye Rim (จูเยริม)(มยอง(วัยเด็ก))

Author: