PICKPOCKETS (2018) เรียนลัก รู้หลอก (Soundtrack ซับไทย)(2018)

หนังเรื่อง เรียนลัก รู้หลอก เรื่องราวของพวกเหล่าโจรวัยรุ่นผู้ใฝ่สูงได้ศึกษาเล่าเรียนวิธีสู่การเป็นนักล้วงกระเป๋าบนถนนหนทางโบโกตาจากเซียนผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปที่การลวงตารวมทั้งหลอกลวง PICKPOCKETS

Author: