The Legacy of a Whitetail Deer Hunter คุณพ่อหนวดดุสอนลูกให้เป็นพราน(2018)

นักล่าสัตว์คนดังพยายามหาทางเชื่อมสัมพันธ์กับลูกชายวัย 12 ปีในทริปล่าสัตว์ท่ามกลางผืนป่า แต่กลับได้่รู้ว่าความรู้สึกผูกพันไม่อาจฝืนใจกันได้

Author: