THE PASSION PYTHON 18+ เมียงู(2008)

หนังเรื่อง 18+ เมียงูลดา นักแสดงสาวผู้อาภัพซึ่งเจอมรสุมชีวิตนับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งเธอได้พบกับเจ๊ไก่ เจ้าของโมเดลลิ่งชื่อดัง ที่ช่วยเหลือเธอ ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปและประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง และนอกจากเจ๊ไก่แล้วเธอยังมีงูเผือกที่เธอผูกพันกันมาตั้งแต่เด็ก คอยช่วยเหลือเธออีกแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักและเรื่องงาน และนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักความผูกพันระว่างคนกับงู ที่ไม่มีใครรู้นอกจากเธอTHE PASSION PYTHON (2008)

Author: